علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری: طی کمتر از یک ماه آینده چهار پایگاه آتش نشانی روستایی جدید در استان راه اندازی خواهیم کرد.

علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری استانداری گلستان گفت: طی کمتر از یک ماه آینده چهار پایگاه آتش نشانی روستایی جدید در استان راه اندازی خواهیم کرد.

هم اکنون 27 پایگاه آتش نشانی روستایی در استان فعال بوده که با راه اندازی 4 پایگاه جدید تعداد پایگاه های آتش نشانی روستایی استان به 31 پایگاه می رسد. علاوه بر آن قصد داریم تا انتهای سال 6 پایگاه جدید آتش نشانی روستایی راه اندازی کنیم.

پایگاه های آتش نشانی روستایی از یک خودروی مجهز آتش نشانی و وسایل امدادی بهره مند شده و علاوه بر آن با پیگیری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها می توانند از سربازان وظیفه به عنوان آتش نشان استفاده کنند.

طی ماه های گذشته پایگاه های آتش نشانی روستایی علاوه بر ایفای نقش مناسب در حوادثی مانند آتش سوزی مزارع و …، گاها در حریق های روی داده در شهرها نیز با شهرداری ها همکاری داشتند.

طی پنج ماه اخیر دو دوره آموزشی برای آتش نشانان روستایی با همکاری اداره کل مدیریت بحران استانداری و آتش نشانی شهرداری گرگان برگزار شده است. علاوه بر آن تداوم برگزاری دوره های تخصصی جهت آتش نشانان روستایی در سال 96 مدنظر خواهد بود.