اعطای تسهیلات برای خرید از شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان