اعطای تسهیلات کم بهره در بخش کشاورزی جهت خرید دیسک تراکتور کایر شمال