ناحیه صنعتی هزار جریبی

 

 

 

 

 

صنایع مستقر در ناحیه صنعتی هزار جریبی

پدیده صنعت معین 4

مدیریت مهندس شیردل نام شرکت/کارگاه تجهیزات آشپزخانه زمینه فعالیت تجهیزات آشپزخانه محصول تولیدی کابینت ام دی اف قابلیت و ظرفیت ...
ادامه

پدیده صنعت معین 3

مدیریت مهندس شیردل زمینه فعالیت تجهیزات آشپزخانه محصول تولیدی کابینت ام دی اف قابلیت و ظرفیت تولید   نشانی شهرک ...
ادامه

پدیده صنعت معین 2

مدیریت مهندس شیردل زمینه فعالیت تجهیزات آشپزخانه محصول تولیدی کابینت ام دی اف قابلیت و ظرفیت تولید   نشانی شهرک ...
ادامه

پدیده صنعت معین

مدیریت مهندس شیردل زمینه فعالیت تجهیزات آشپزخانه محصول تولیدی کابینت ام دی اف قابلیت و ظرفیت تولید   نشانی شهرک ...
ادامه