صفحه آرشیو دانلود

 

 

 

 

 

آرشیو دانلود

جهت توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته اعتبار ویژه ای اختصاص یافت جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته اعتبار ویژه ای اختصاص یافت ...
ادامه
اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش فعالیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش فعالیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ...
ادامه
اعطای تسهیلات برای خرید از شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان اعطای تسهیلات برای خرید از شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان ...
ادامه
اعطای تسهیلات کم بهره در بخش کشاورزی جهت خرید دیسک تراکتور کایر شمال دانلود بخشنامه  اعطای تسهیلات کم بهره در بخش کشاورزی جهت خرید دیسک تراکتور کایر شمال ...
ادامه
بخشنامه پست بانک ایران در زمینه تسهیلات بانکی دهیاری ها دانلود بخشنامه پست بانک ایران در زمینه تسهیلات بانکی دهیاری ها ...
ادامه
اعطای تسهیلات برای خرید تراکتور شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان ...
ادامه
تفاهم نامه های منعقد شده برای پرداخت تسهیلات با پست بانک ایران ...
ادامه
بسته راهنمای تهیه طرح های درآمدزای دهیاری ها دانلود آخرین شرایط طرح ها ،پرداخت وام ها ،محاسبه و مشخصات طرح ها - روی آنها کلیک نمایید راهنماي تهیه گزارش توجیه اقتصادي-فنی طرح‌هاي درآمدزا فرايند پرداخت وام به طرح‌هاي درآمدزاي دهياري‌ها محاسبه اجزای طرح مشخصات طرح-فرم‌ها نكات قابل توجه در تهيه ...
ادامه