heder22-Recovered88

خبر

دستورالعمل و بخشنامه ها

جهت توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته اعتبار ویژه ای اختصاص یافت جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق کمتر ...
ادامه
اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش فعالیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه ...
ادامه
اعطای تسهیلات برای خرید از شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان اعطای تسهیلات برای خرید از شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان ...
ادامه

گفت و گو با کارآفرینان برتر

مصاحبه با زن مبتکر خانم فرانک ابراهیمی: روش جدید آموزش زبان

گفت و گو لطفا درباره اختراعتان و مراحل ثبت و استفاده از آن توضیح دهید؟ من دو اختراع دارم؛ نخستین ...
خواندن بیشتر

مصاحبه با خانم فاطمه هاشمی : مدیر عامل شرکت صنایع شیمیایی توره شیمی

گفت و گو در یک خانواده پر جمعیت، با مشکلات زیادی زندگی می کردم، من نقش سرپرستی دیگر بچه ها ...
خواندن بیشتر