556644

خبر

دستورالعمل و بخشنامه ها

بسته راهنمای تهیه طرح های درآمدزای دهیاری ها دانلود آخرین شرایط طرح ها ،پرداخت وام ها ،محاسبه و مشخصات طرح ...
ادامه

گفت و گو با کارآفرینان برتر

زلیخا عادلی، عامل توسعه خوشه فرش دستباف استان گلستان

گفت و گو زلیخا عادلی کارشناس فرش دستباف، متولد 1352 از شهرستان بندرترکمن است که 20سال پیش با ورود به ...
خواندن بیشتر

ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺮوز‬

گفت و گو   گفتگو با بهروز فروتن، بنیان‌گذار صنایع غذایی بهروز و کارآفرین برتر کشور من بهروز فروتن در ...
خواندن بیشتر